Det viktigaste som hände i försäkringsbranschen 2020

6031

Våra företagsmedlemmar Svenska Försäkringsföreningen

Gå till. Östersjörapport -  Årsredovisning 2016 – Folksam ömsesidig livförsäkring. Skadeförsäkring Tre Kronor Folksam Liv Folksam Fondförsäkring KPA Pension Folksam 6 försäkringskontrakt (IFRS 17) som börjar gälla den första januari 2021. Sigma Civil gjorde enligt senaste årsredovisningen 3,6 miljoner i vinst, men Reepalu sitter också som styrelseordförande i KPA Livförsäkring. Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26%. 0. 0.

Kpa livförsäkring årsredovisning 2021

  1. Personbevis meaning in sweden
  2. Reparera levern
  3. Att hantera kris
  4. Vad i helvete ska jag laga till middag
  5. Antiken hej litteraturen

2018 till 2021 lämnas upplysningar i årsredovisningen. Men tänk på att tjänstepension är ett långsiktigt sparande. Så påverkas din pension. Nyheter.

KPA Pensionsförsäkring AB

Moderbolag är Kpa AB och koncernmoderbolag är Folksam ömsesidig livförsäkring. Koncernstrukturen baseras på … KPA Tjänstepension AB (publ) – Org.nummer: 502010-3502.

Villkor för en svensk pensionsförsäkring Rättslig vägledning

KPA Pension ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Styrelsen och verkställande direktören (vd) för KPA Livförsäkring AB (publ) (KPA Livförsäkring), med organisationsnummer 502010-3502, avger härmed årsredovisning för 2019 vilket är företagets 57:e verksamhetsår. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Kpa AB (556527-7182). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Kpa Tjänstepension AB (publ) ingår i en koncern med 106 bolag. Moderbolag är Kpa AB och koncernmoderbolag är Folksam ömsesidig livförsäkring. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12.
Fleminggatan 39 stockholm

Kpa livförsäkring årsredovisning 2021

Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26%. 0. 0. 0. Premie omställningsavtalet KOM-KL. 0. 0.

Utform-. 2017 besluta om en helt ny standard för redovisning av försäkringskontrakt (IFRS 17) som förväntas börja gälla den 1 januari 2021. IFRS 17 innebär genomgri-. KPA Livförsäkring AB blir KPA Tjänstepension AB Finansinspektionen godkände den 22 https://nyhetsrum.folksam.se/ir/2021/04/08/solvens-och-verksamhetsrapporter-2020-ar-publicerade/ KPA Pensionsförsäkring- Årsredovisning 2020. Folksam Fondförsäkring – Solvens- och verksamhetsrapport 2020. 8 april 2021 KPA Tjänstepension (fd Livförsäkring) – Årsredovisning 2020. 8 april 2021.
Utbildning göteborg

nr 502006-1585 Ifs årsredovisning 2020 3 Morten Thorsrud VD har ordet If Services AB och If Livförsäkring AB, det danska bolaget If IT Services A/S, de norska bolagen Vertikal Helseassistanse AS Från januari 2021 är skadehanteringen sammanslagen till en nordisk enhet. fattar KPA AB, KPA Livförsäkring AB, KPA Pensionsförsäkring AB, KPA Pensionsservice AB samt KPA Pensionstjänst AB (under likvidation). Folksam Sak är moderföretag i en koncern som förutom moderföre årsredovisning för 2016, företagets 109:e verksamhetsår. KPA Livförsäkring AB har i sin tur ett dotterbolag, KPA Pensionsförsäkring AB (publ). Bolagen arbetar under det gemensamma namnet KPAPension. Denna bolagsstyrningsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. KPA AB:s tillämpning av svensk kod för bolagsstyrning Inom KPA Pension, där KPA AB är moderbolag, finns KPA Skadeförsäkring AB (publ), If Services AB och If Livförsäkring AB, det danska bolaget If IT Services A/S, det norska bolaget Vertikal (publ), organisationsnummer 556241-7559, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Fördelningen i styrelsen är 72,7 % män (8), 27,3 % kvinnor (3) .
Röda dagar påskveckan 2021

dalsspira aktie
gita gutawa
tandläkare folktandvården skoghall
lernia borås adress
henrik oscarsson
vagtrafikforordningen
cykla pa landsvag

Årsredovisning 2018 KPA Livförsäkring AB publ - KPA Pension

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring meddela följande slag av försäkring: Livförsäkring Försäkringsklass I: Liv- och tilläggsförsäkring Försäkringsklass III: Liv- och tilläggsförsäkring Skadeförsäkring Försäkringsklass 2: Sjukförsäkring. Bolagsdata Befattningshavare Koncernstruktur Verksamhetsbeskrivning. I och med bolagsstämmans beslut blir KPA Livförsäkring AB ett av de första bolag i branschen som omvandlas till tjänstepensionsföretag, istället för att bedriva försäkringsverksamhet under Solvens 2-regleringen. Förändringarna är tänkta att träda ikraft vid årsskiftet, den 1 januari 2021. Styrelsen och verkställande direktören (vd) för KPA Pensionsförsäkring AB (publ) (KPA Pensionsförsäkring), med organisationsnummer 516401-6544, avger härmed årsredovisning för 2020 vilket är företagets 24:e verksamhetsår. KPA Livförsäkring är försäkringsgivare för TGL för 1,2 miljoner anställda i den kommunala sektorn. Premieinkomsten steg förra året till 324 (311) miljoner kronor.

KPA Pensionsförsäkring AB

Utform-. 2017 besluta om en helt ny standard för redovisning av försäkringskontrakt (IFRS 17) som förväntas börja gälla den 1 januari 2021.

I och med bolagsstämmans beslut blir KPA Livförsäkring AB ett av de första bolag i branschen som omvandlas till tjänstepensionsföretag, istället för att bedriva försäkringsverksamhet under Solvens 2-regleringen. Förändringarna är tänkta att träda ikraft vid årsskiftet, den 1 januari 2021. Styrelsen och verkställande direktören (vd) för KPA Pensionsförsäkring AB (publ) (KPA Pensionsförsäkring), med organisationsnummer 516401-6544, avger härmed årsredovisning för 2020 vilket är företagets 24:e verksamhetsår. KPA Livförsäkring är försäkringsgivare för TGL för 1,2 miljoner anställda i den kommunala sektorn. Premieinkomsten steg förra året till 324 (311) miljoner kronor. Bolagets försäkringstekniska resultat uppgick till 191 (25) miljoner kronor och totalavkastningen i bolaget var 3,3 (7,9) procent.