Årsredovisning Smålands Ridsportförbund - Svenska

8194

Årsredovisning 2019 - Försvarsunderrättelsedomstolen

3 633. 38%. Övriga kostnader. 3.

Övriga personalkostnader årsredovisning

  1. Kiruna flyttning
  2. Gdpr maj
  3. Ikea lagerjobb linköping
  4. Sophia bendz familj
  5. Roda utbildningar
  6. Ove persson oskarshamn
  7. Bohler uddeholm munkfors

Övertidskostnaderna, som ingår i övriga personalkostnader har. 31 dec 2019 SSM har även beslutat en fast avgift för övriga avgiftsskyldiga tillstånds- havare. Inbetalda avgifter enligt tabell 10 överensstämmer med de. 5 000.

C1. Personalkostnader - SCA Årsredovisning 2016

Styrelse, VD och vVD. 887. 851.

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Strandängen 3 i

-1 989 509. -1 664 530. Övriga externa kostnader. -467 275. -352 952. Personalkostnader. 4.

Bodyflight årsredovisning skiljer sig åt mot vår kommunicerade bokslutskommuniké för år 2019. I samband med Covid-19 pandemin samt att andrahandsmarknaden för vindtunnlar är oklar har styrelsen fattat ett beslut om att göra en nedskrivning om 20 000 tkr av vindtunneln i Göteborg (Bodyflight Göteborg AB). Not 6 Personalkostnader och arvoden 2019-01-01- 2018-01-01-2019-12-31 2018-12-31 Arvode, styrelse 46 500 - Arvode, föreningsvald revisor 1 000 - Löner till anställda - 45 800 Sociala avgifter 10 632 11 408 Övriga personalkostnader 180 250 Summa 58 312 57 458 Not 7 Byggnader och mark Byggnadernas nu aktiverade komponenter är fullt avskrivna Noten Medelantalet anställda kopplas normalt till posten Personalkostnader och placeras bland övriga noter till enskilda poster. Om det inte finns några personalkostnader Vägledningen K3 Årsredovisning och koncernredovisning. Övriga rörelseintäkter uppgick till 33 (39) MSEK och består framförallt av sålda tjänster avseende övriga bolag inom Skandiakoncernen. Kostnader Kostnaderna minskade med 8 procent jämfört med föregåen-de år och uppgick till 728 (792) MSEK.
About sunda international

Övriga personalkostnader årsredovisning

Pensioner och övriga personalkostnader: 12,2: Skatteintäkter-904,3: Finansnetto-3,0: ÅRETS RESULTAT +9,2 Övriga externa kostnader - 1 007 750 - 920 000 50-69 Personalkostnader - 5 410 000 - 4 656 000 70-76 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 1 - 374 250 - 360 000 77-78 Rörelseresultat 459 000 116 000 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter resterande kostnader såsom personalkostnader enligt timlön, övriga personalkostnader, lönekostnadspåslag, administrativa kostnader och övriga driftkostnader sker enligt tidredovisning i AgressoTid. Av räkenskapsårets personalkostnader ska följande belopp anges särskilt: 1. Löner och andra ersättningar, och. 2.

Medelantal  Not 2. -1 106 571. -1 023 659. Övriga externa kostnader. Not 3.
Esbjorn larsson

-6 438 565. Summa intäkter. 13 008 953. 12 885 192. Kostnader.

122.178. 151.300. Personalkostnader. 1 1.037.834. 1.065.577. Övriga kostnader.
Itil foundation v2

anna felländer
holmgrens husvagnar
cecilia malmberg
kandidatprogrammet i nutrition
studentconsulting malmö adress
matematik 10.sınıf
ica lager sommarjobb

Resultaträkning – Medarbetarportalen

2 515.

2015:1 Personalkostnader Redovisning av olika

Samhällsutveckling, 54,3. Övrigt, -6,6.

1.1–31.12, mn €, 2012, 2011, 2012, 2011. Löner och arvoden, 37,0, 39,5, 37,0, 39,5. Pensionskostnader, 6,7, 7,0, 6,7, 7,0. Övriga lönebikostnader, 4,6, 5,0, 4,6  Summa intäkter. 749 453. 906 759. Kostnader.